Professorsförbundets kommentarer om FoUI-arbetsgruppens mångåriga plan för finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten

Enligt Professorsförbundet har den mångåriga planen för finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten en central betydelse för att Finland ska uppnå sitt mål om att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten senast 2030. Lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030 koncentrerar de metoder som staten valt i hög grad till denna plan.

Förbundet framhäver att man i planen ytterligare behöver förbättra förutsättningarna för universitetens och forskningsinstitutens forsknings- och utvecklingsverksamhet. För att universiteten ska kunna reagera snabbt på nya utmaningar, fokusera på innovativa högriskprojekt och anställa forskare och lärare i långvariga anställningar måste tyngdpunkten i finansieringen av universiteten på lång sikt flyttas till den fria forskningsfinansieringen, som delas ut i form av basfinansiering.