Professorsförbundets yttrande till kulturutskottet om statsbudgeten för 2023

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent i förhållande till bruttonationalprodukten före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet, färdplanen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-färdplanen) samt den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen.

I budgetpropositionen för 2023 beaktas statens tilläggssatsningar på FoU-helheten i samband med planen för de offentliga finanserna 2023–2026. Professorsförbundet konstaterar att förbundets oro över den vetenskapliga forskningens ställning samt resursfördelningen till den forskningsbaserade högre undervisningen och FoUI-verksamheten har hörts.