Utredning kring framtida fenomen och förändringsfaktorer i forskningen, högskoleutbildningen och den samhälleliga interaktionen

Centret för framtidsforskning vid Åbo universitet har studerat fenomen och förändringsfaktorer som inverkar på universitetens grundläggande uppgifter, dvs. forskningen, högskoleutbildningen och interaktionen med det övriga samhället. Av rapportens namn framgår att den forskningsbaserade kunskapen har en avgörande betydelse när vi tar itu med frågor som påverkar vår framtid.