Webbinarserie om finansieringsmodellen för universiteten i oktober–november 2023

Hösten 2023 ordnar Professorsförbundet en webbinarserie om finansieringsmodellen för universiteten. Tidpunkterna för webbinariet är 4.10, 11.10 och 10.11.

Seriens webbinarier

Yliopistojen rahoitus ja kannustimet (Universitetens finansiering och incitament)
onsdag 4.10. kl.14–15
Hannu Vartiainen, professor i mikroekonomisk teori, Helsingfors universitet

OKM:n korkeakoulujen ohjauksen ja rahoitusmallin arvioinnin keskeiset tulokset (UKM:s centrala resultat från bedömningen av högskolornas styrning och finansieringsmodell)
onsdag 11.10. kl. 14–15
Kimmo Halme, Senior Partner, 4Front Oy

Paneldebatt: Yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen (Reform av finansieringsmodellen för universiteten)
fredag 10.11. Kl. 14–15
Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, UKM
Jussi Kivistö, professor i förvaltningsvetenskaper och högskoleförvaltning, Tammerfors universitet
Mika Lähteenmäki, professor i ryska språket och kulturen, medlem i UKM:s arbetsgrupp för finansieringsmodellen, Jyväskylä universitet.
Moderator: Anna Lehmusvesi, journalist

Förbundets medlemmar får länkarna till webbinarierna i e-postinbjudan. De två första webbinarierna ordnas via Teams och de bandas inte. Anförandena under webbinariet och paneldebatten är på finska.