Blogginlägg

Leevi Mentula.

Aktuellt om upphovsrättslagstiftningen

EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och direktivet om onlinesändningar togs in i den nationella upphovsrättslagen på det sätt som Professorsförbundet önskat, dvs. i enlighet med direktiven. Delreformen av upphovsrättslagen slutfördes i början av fjolåret och den uppdaterade lagen trädde i kraft den 3 april 2023. De ändringar som...

Gunilla Widén.

Jämställdhetens språk

Sommaren 2023 blev det tydligt att vi inte tycks vara helt överens om vad jämställdhet och likabehandling betyder eller framförallt hur vi ska och får tala om dessa saker. Jämställdhet som värdering i det finländska samhället var plötsligt inte längre en självklarhet. Finland som har varit föregångare när det gäller jämställdhet, toppade sommarens nyhetsrubriker på...

Gunilla Widén.

Vad är på riktigt viktigt inom utbildning?

Jag deltog i april i ett seminarium om utbildningens framtid, arrangerat av Svenska Folkskolans Vänner. En av keynote talarna var Gert Biesta, professor i offentlig pedagogik vid Maynooth University, Irland och professor i utbildningsvetenskap och pedagogik vid University of Edinburgh. Hans föredrag var inspirerande och tankeväckande, han problematiserade effektivitetstanken inom utbildning, och jag reflekterar här...