Resenärs-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring för fritid och fritidsolycksfallsförsäkring

Professorsförbundet har försäkrat sina medlemmar i försäkringsbolaget Turva. Försäkringspaketet innehåller en resenärs-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring för fritid utan övre åldersgräns. Försäkrade i dessa försäkringar är också en medresande make som bor i samma hushåll som medlemmen samt medresande barn och barnbarn under 20 år.

Dessutom är medlemmarna försäkrade med en fritidsolycksfallsförsäkring fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken de fyller 80 år.

Vad du ska göra om du blir sjuk eller skadad under en utlandsresa

  • Om du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall under en resa utomlands, ring SOS-nödtjänsten på numret +358 10 195 111. Nödtjänsten betjänar dig på svenska dygnet runt varje dag på året.
  • Om du själv har betalat för vården ska du kontakta Turva för att ansöka om ersättning.
  • Vid resor inom Finland är SOS-nödtjänsten inte tillgänglig, utan du kan ansöka om ersättning direkt från Turva.


Läs mer om medlemsförsäkringarna och dina skräddarsydda förmåner på adressen:

Professorförbundets medlemsförsäkringar har övergått till Turva från och med 1.1.2024. Om du råkar ut för en olycka eller annan skada efter den 1.1.2024 eller behöver annan hjälp med försäkringarna, kontakta Turva. Skador som inträffat under 2023 behandlas med Fennia.