Årets professor 2024 Ursula Schwab delar forskningsbaserad kunskap på ett begripligt sätt

Ursula Schwab.

Professorsförbundet har utsett Ursula Schwab, professor i näringsterapi vid Östra Finlands universitet, till Årets Professor 2024. Valet offentliggjordes torsdagen den 11 januari 2024 i Kuopio under förbundets publika evenemang med anföranden om vetenskapens kärna. Prissumman är 20 000 euro.

Schwab är en känd företrädare för och utvecklare av näringsvetenskapen. Hon har lett flera internationella forskningsprojekt, bland annat en studie i icke-alkoholrelaterad fettlever som fått finansiering av EU-kommissionen.

”Inom professor Schwabs forskningsområde behövs det samarbete med olika parter i utmanande experimentuppställningar, och det krävs många år av ihärdigt arbete för att få fram och kunna tolka resultaten. Schwab är en föregångare inom sitt område och hon har lyckats omvandla forskningsresultaten till praktiska rekommendationer”, motiverar Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä valet av Årets professor.

Schwab förkommer också som expert i media. Hon använder klarspråk för att dela med sig forskningsbaserad kunskap om näring och korrigerar felaktiga uppfattningar om den.

”Professor Ursula Schwab tar ställning till problempunkterna inom hälso- och sjukvården och förespråkar särskilt ett långsiktigt förebyggande arbete. Förebyggande arbete sparar resurser, men det är framför allt humant att ge människor vård innan situationen blir akut”, konstaterar Jukka Heikkilä.

Schwab är en mycket aktiv skribent. Mellan 1992 och 2023 publicerade hon 233 referentgranskade vetenskapliga artiklar i internationella och finländska tidskrifter. Dessutom har hon skrivit många artiklar för den egna yrkeskåren och den breda allmänheten.

Schwab forskar och undervisar vid såväl Östra Finlands universitet som vid Kuopios universitetscentralsjukhus. Schwab invaldes i Finska Vetenskapsakademin 2019 och 2013 utsågs hon av Agronomförbundet till Årets påverkare. År 2010 fick hon utnämningen Årets näringsvetare. Åren 2000 och 2002 mottog hon dessutom priset Ung forskare som utdelades av forskningsgruppen Diabetes and Nutrition vid organisationen European Association for the Study of Diabetes.

Ursula Schwab har studerat vid Kuopio universitet och vid Tufts University i Boston. Hon disputerade för doktorsgraden 1998 med sin doktorsavhandling på engelska vars titel fritt översatt till svenska är ”De metabola effekterna av fettmodifierad kost på friska kvinnor och på personer med nedsatt glukostolerans”.

Närmare information:
professor Ursula Schwab, tfn 040 355 2791
ordförande Jukka Heikkilä, Professorsförbundet, tfn 045 657 5757