Fullmäktiges vårmöte hölls 27.4

Professorsförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte 27.4. Vid mötet behandlades förutom stadgeenliga ärenden bl.a. den allmänna arbetsmarknadssituationen och professorernas löneutveckling. Fullmäktige fick också en utredning om förbundets ekonomiska situation och medlemsutveckling.