Professorsförbundets styrelse sammanträdde 22.3

Professorsförbundets styrelse sammanträdde 22.3.2024 och godkände då bland annat bokslutet för presentation för fullmäktige.

På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  • godkände bokslutet för presentation för fullmäktige
  • godkände årsberättelsen 2023 och beslutade lämna den till fullmäktige för behandling
  • behandlade situationen för förbundets placeringstillgångar
  • behandlade situationen på arbetsmarknaden
  • antecknade för kännedom att Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet har inlett omställningsförhandlingar
  • antecknade intressentgruppsmöten för kännedom: möte med direktören för Unifi och med verkställande direktören och ordföranden för Sivista.