Professorsförbundets styrelse sammanträdde 9.2.

Professorsförbundets styrelse sammanträdde 9.2. och behandlade bland annat situationen på arbetsmarknaden.

På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  • behandlade situationen på arbetsmarknaden. Den politiska utmarsch som Akava samordnade arrangerades 6.2.2024. I enlighet med förbundsstyrelsens riktlinjer deltar Professorsförbundet inte aktivt i ordnandet av politiska manifestationer.
  • fick motta en utredning över situationen för Professorsmatrikeln.
  • behandlade förbundets placeringsverksamhet.
  • noterade intressentgruppsmötena med Sitra och Tulanet.
  • förde en diskussion om belastningsfaktorerna i professorernas arbete.