Professorsmatrikeln har publicerats

Professorsmatrikeln är digital service som innehåller uppgifter om professorskåren från grundandet av Åbo gamla akademi dvs allt från år 1640. Tagna med finns full professorerna från universiteten och forskningsanstalterna, de som befinner sig i professorskarriären samt de akademiska ledare och ledare vid forskningsanstalterna, vilka har professorsbakgrund.

Avsikten med matrikeln är att synliggöra professorernas arbete och betydelse i samhället under historiens förlopp.

Läs mer

Registreringen för Professorsmatrikeln

Förbundets medlemmar och de personer vilkas uppgifter matrikeln innehåller kan bläddra i den digitala matrikeln och uppdatera sina uppgifter. För bläddringen behövs användaridentifikation och lösenord. Om dina uppgifter ingår i matrikeln, men du har ännu inte registrerat dig för matrikeln, eller om du har glömt din användaridentifikation, kan du från byrån begära en länk, med vars hjälp registreringen äger rum.