Universitetens interna finansieringsmodeller

Jussi Kivistö, Elias Pekkola och Emmi Kujala presenterar i den första delen av sin utredning de finländska universitetens interna finansieringsmodeller. I utredningens andra del granskar de hur professorerna upplever att modellerna påverkar arbetet.