Vuosiarkisto: 2024

Mikko Saikku.

Akateemisesta kantelukulttuurista meillä ja Yhdysvalloissa

Suomalaisten professorien työsuhdeturva tunnetusti heikkeni merkittävästi uuden yliopistolain myötä. Voidaankin perustellusti väittää, että virkamiesaseman menetyksen ja eräiden tuoreiden oikeustapausten valossa ei suomalaisissa yliopistoissa enää voida puhua tenuresta sen alkuperäisessä yhdysvaltalaisessa merkityksessä huolimatta tenure track -professuureiksi komeasti tituleerattujen tehtävien määrän räjähdysmäisestä kasvusta. Professorien työsuhdeturvan jatkuva heikkeneminen puhututti sekä Professoriliiton toukokuisessa paikallistoiminnan kehittämisseminaarissa että Helsingin yliopiston osaston...

Matti Alatalo

Paras arpa voittakoon

Kun kollegan tapaa käytävällä ja hän vaikuttaa kiireiseltä, on syy yleensä aina sama: hakemuksen deadline lähestyy. Hakuaikoja on ympäri vuotta, joten kiirettä piisaa, joskus myös deadline on kätevästi heti kesälomien tai joulun jälkeen. Kiireistä on turha valittaa, koska jos hakemusta ei jätä, ei saa myöskään rahaa; lotosta ei voita, jos ei täytä kuponkia. Hakemusten jättöajat...

Leena Kurkinen.

Avoimempaa lobbausta

Mitä sinulle tulee mieleen lobbaus-sanasta? Laadukasta yhteistyötä ja parempia päätöksiä vai salamyhkäistä suhmurointia? Yleisen määritelmän mukaan lobbaus eli edunvalvonta on epävirallista neuvottelua, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin päätöksiin. Lähtökohtaisesti lobbaus on osa demokratiaa. Päättäjät eivät voi olla joka alan erityisasiantuntijoita, joten päätöksenteon tueksi tarvitaan näkemyksiä useilta tahoilta. Lobbauksella voi kuitenkin olla kääntöpuolensa; siihen voi liittyä korruptiota...

Aki Mikkola.

Tulevaisuuden osaajat

Luonnollista kieltä ymmärtävät tekoälymallit, kuten ChatGPT, vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaiselle osaamiselle tulevaisuudessa on tarvetta. Havahduin tähän toden teolla, kun luin kollegani Johannes Gerstmayrin ja hänen tutkimusryhmänsä tekemän julkaisun. Siinä havainnollistetaan, miten suuret kielimallit voivat auttaa luomaan koneiden dynamiikkaa kuvaavia simulaatioita pelkästään luonnollisen kielen perusteella. Aikaisemmin tällaisten tehtävien toteuttamiseen vaadittiin useita maisteritason kursseja, ellei peräti diplomi-insinöörin...

Taina Rantanen.

Professorin työhyvinvointi

Työnantajan edustaja ehdotti sähköpostitse työhyvinvointipäivän järjestämistä kello 10 ja 15 välisenä aikana. Vähän ajan päästä viestiin tuli kollegani vastaus. Hän ehdotti, että voisiko mitenkään järjestää hyvinvointia edistävää toimintaa joko kello 8–12 tai 12–16, niin pystyisi tekemään töitä edes puoli päivää. Omakin kokemukseni on, että kaikki hyvääkin tarkoittavat virikkeet, taukojumpat ja ulkoilupäivät häiritsevät tutkimuksen tekemistä, joka...

Howy Jacobs.

Remote or real

When I first joined the faculty in Tampere, a high-point of every working week was the institute seminar. Except when they were away at some other meeting, all PIs attended every time, and so did their PhD students, postdocs and other associates. Nobody was formally compelled to attend. They did so because that was what...

Leevi Mentula.

Ajankohtaista tekijänoikeuslainsäädännössä

EU:n direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla ja verkkolähetysdirektiivi säädettiin osaksi kotimaista tekijänoikeuslakia Professoriliiton toivomalla tavalla eli direktiivien mukaisesti. Tekijänoikeuslain osittaisuudistus saatiin valmiiksi viime vuoden alussa, ja päivitetty laki tuli voimaan 3.4.2023. Lakiin tehdyt muutokset parantavat tekijöiden, kustantajien ja esiintyvien taiteilijoiden asemaa EU-direktiivien edellyttämällä tavalla. Toimiva tekijänoikeuslaki luo edellytykset sille, että luovalla työllä voi elää. Oikeudenhaltijoiden mahdollisuus...

Jussi Välimaa.

Miten yliopistojen kokonaistyöajan määrittelystä on tullut ongelma

Olen kuullut monen kollegan vuosien varrella kritisoivan sitä, että työsuunnitelmiin saa merkitä työajaksi vain 1600 (tai 1624/1612) tuntia, sillä tosiasiassa töitä tehdään paljon enemmän. Tämä on ollut monille meistä moraalinen ongelma, sillä oman työajan vähättely tuntuu epäreilulta. Kollegoiden huolelle on vankka perusta, sillä eri työaikatutkimusten mukaan mikään yliopiston akateeminen ammattiryhmä ei tee näin vähän työtä....

Markus Olin.

Parempaa tuottoa

Suomi velkaantuu, taloutemme ei kasva, väestö ikääntyy. Parempaa tuottoa ja parempia tuloksia vaaditaan kaikilta, myös taiteelta kuin tieteeltä. Velkaantumisen myötä alkaa säästäminen, ja säästöjen myötä vaaditaan panostukselta vielä parempia tuottoja. Mikä on tieteen ja taiteen rooli paremmissa tuotoissa? Tuottavuuden kehittyessä pitäisi pienemmällä panoksella saada suurempia tuloksia. Teollisuus ja kauppa voivat nostaa tuottavuuttaan investoimalla, aika usein...

Teija Laitinen.

Yliopistojen hallitukset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vuoden Professori 2024 Ursula Schwab nosti esiin yliopiston kolmanneksi tehtäväksi kohonneen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yliopistolaissakin mainitun säädöksen, jonka mukaan yliopistojen tulee tehtäviään hoitaessaan toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Schwab korostaa meidän väitöskirjoja ohjaavien professoreiden roolia jatko-opiskelijoiden harjaannuttamisessa tieteelliseen viestintään ja tutkimuksen kansantajuistamiseen. Tämä on kannatettava ajatus. Kuten...

  • 1
  • 2