Mikko Saikku

Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas -professori, Helsingin yliopisto

Mikko Saikku.

Akateemisesta kantelukulttuurista meillä ja Yhdysvalloissa

Suomalaisten professorien työsuhdeturva tunnetusti heikkeni merkittävästi uuden yliopistolain myötä. Voidaankin perustellusti väittää, että virkamiesaseman menetyksen ja eräiden tuoreiden oikeustapausten valossa ei suomalaisissa yliopistoissa enää voida puhua tenuresta sen alkuperäisessä yhdysvaltalaisessa merkityksessä huolimatta tenure track -professuureiksi komeasti tituleerattujen tehtävien määrän räjähdysmäisestä kasvusta. Professorien työsuhdeturvan jatkuva heikkeneminen puhututti sekä Professoriliiton toukokuisessa paikallistoiminnan kehittämisseminaarissa että Helsingin yliopiston osaston...

Mikko Saikku.

Professorien riippumattomuus ja työsuhdeturva meillä ja Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain ns. huippuyliopistoja pidetään korkeakoulupoliittisessa keskustelussamme usein jonkinlaisena esikuvana. Tässä keskustelussa näyttää kuitenkin täysin unohtuneen eräs aivan keskeinen tekijä: tutkimuksen vapauden niissä – ainakin toistaiseksi – takaava professorin vakinaistetun työsuhteen loukkaamattomuus eli ns. tenure, joka paljolti vastaa ennen vuoden 2009 yliopistolain uudistusta Suomen yliopistoissa vallinnutta vakinaisten opettajien virkamiesasemaa. Professoriliiton valtuuston linjauksen mukaan vakinaistettuja professoreja ei...

Mikko Saikku.

Akateemisten titteleiden käännösvaikeuksista

Yliopistot ympäri maailmaa ovat viime vuosikymmeninä yhä enenevässä määrin siirtyneet käyttämään yhdysvaltalaisesta yliopistojärjestelmästä peräisin olevia tehtävänimikkeitä vähintäänkin niiden englanninkielisissä käännöksissä. Näin on tapahtunut myös Suomessa. Erilaisten akateemisten traditioiden yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja suoranaisten väärinkäsitysten vaara on ilmeinen. Acatiimi-lehden sivuilla käytiin vuodenvaihteessa 2021–22 valitettavan lyhyeksi jäänyt keskustelu associate professor -nimikkeen käytöstä suomalaisten yliopistotehtävien englanninkielisenä...