Vuosiarkisto: 2023

Mikko Saikku.

Professorien riippumattomuus ja työsuhdeturva meillä ja Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain ns. huippuyliopistoja pidetään korkeakoulupoliittisessa keskustelussamme usein jonkinlaisena esikuvana. Tässä keskustelussa näyttää kuitenkin täysin unohtuneen eräs aivan keskeinen tekijä: tutkimuksen vapauden niissä – ainakin toistaiseksi – takaava professorin vakinaistetun työsuhteen loukkaamattomuus eli ns. tenure, joka paljolti vastaa ennen vuoden 2009 yliopistolain uudistusta Suomen yliopistoissa vallinnutta vakinaisten opettajien virkamiesasemaa. Professoriliiton valtuuston linjauksen mukaan vakinaistettuja professoreja ei...

Leena Kurkinen.

Uudet verkkosivut, olkaa hyvä

Professoriliiton uudet verkkosivut on juuri julkaistu. Sivuston ulkoasu sekä sivuston taustalla oleva julkaisujärjestelmä ovat uudistuneet, mutta sisältö on professoreille räätälöityä, kuten aiemminkin. Uudesta palvelusta löytyvät edelleen muun muassa liiton uutiset ja lausunnot, työsuhdetietoa, liiton jäsenedut sekä Professoriblogi, jossa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin. Uuden sivuston johtotähtenä on ollut selkeys. Rakenteista on pyritty tekemään...

Jopi Nyman.

Osaamisen huoltovarmuutta varmistamassa: tohtorikoulutus murroksessa

Viime viikot monissa yliopistoissa (mutta ei kuitenkaan kaikilla aloilla) on ällistelty OKM:n ja Suomen Akatemian tohtorikoulutuksen uudistamiseen ja tehostamiseen tähtäävää jättihanketta, jonka tarkoituksena on kouluttaa 1000 uutta tohtoria erityisesti ns. tutkimuksen lippulaivoissa edustettuina olevilla aloilla. Hanke on valtavan suuri niin taloudellisen satsauksen kuin tohtorituotannon määrän kannalta. Pelkästään vuodelle 2024 pilottiin on budjetoitu 40 miljoonaa euroa....

Petri Lehenkari.

Kuka käyttää professoreihin työnantajan direktio-oikeutta?

Työsopimuslaissa työnantajan työnjohto- eli direktio-oikeus kuvataan työntekijän velvollisuuksia listaavassa luvussa 3 pykälässä 1 seuraavasti: ”Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.” Professorin kohdalla on tärkeää alleviivata tuon lain kohta ”toimivaltansa...

Juhani Knuuti.

Tieteen puolesta mutta ei ketään vastaan

Tällä hetkellä tuntuu, että paine ohjata tutkimuskohteiden valintaa poliittisesti tai ideologisesti on huomattavan suuri. Vaikka ilmiö on ollut olemassa aina, luonteenomaista sille on sen aaltomaisuus. Nyt lienemme jälleen aallon harjalla. Asiallinen kritiikki kuuluu olennaisena osana tieteeseen. Ongelma on kuitenkin se, että erityisesti sosiaalisessa mediassa kritiikki on ollut valtaosin asiatonta, pinnallista ja rahoitettujen tutkimushankkeiden otsikoihin ja...

Howy Jacobs.

Taking back control

The landscape of scientific publishing is rapidly changing. We academics need not only to keep pace with the changes, but preferably take back control of the entire process. Having been involved with the ‘industry’ for almost 3 decades, both as author/reviewer and editor, it feels to me as if we are close to a tipping...

Gunilla Widén.

Jämställdhetens språk

Sommaren 2023 blev det tydligt att vi inte tycks vara helt överens om vad jämställdhet och likabehandling betyder eller framförallt hur vi ska och får tala om dessa saker. Jämställdhet som värdering i det finländska samhället var plötsligt inte längre en självklarhet. Finland som har varit föregångare när det gäller jämställdhet, toppade sommarens nyhetsrubriker på...

Markus Olin.

Väitöskirja tutkimuslaitoksissa oman työn ohella

Tutkimuslaitoksissa työskentelee suuri joukko tutkijoita, joista moni on jo väitellyt, mutta varsin moni vasta tähtää väitöskirjaan. Olen yksi näistä väitelleistä, mutta siitä on kohta aikaa jo 30 vuotta, joten kirjoitan omista kokemuksistani väitöstyön (lähi)ohjaajana VTT:llä, en väitöskirjan tekijänä. Tutkimuslaitosten välillä on todennäköisesti isojakin eroja, mutta arvelen ainakin pääpiirteissään omien kokemuksieni ja tietojeni osuvan aika kohdalleen...

Matti Alatalo

Soittakaa hiljempaa

Harva asia ärsyttää amatöörimuusikkoa yhtä paljon kuin se, että joku yleisöstä tulee lavan eteen sanomaan ’Soittakaa hiljempaa’. Muusikko tietysti aivan oikein tulkitsee tämän niin, että kyseinen sanoja ei halua kuulla juuri sitä musiikkia, jota hän on soittamassa. Usein tullaan myös kertomaan, miten ja millaista musiikkia tulisi soittaa. Tilanne on tuttu myös ammattilaisille, ainakin sille tuttavalleni,...

Teija Laitinen.

Lähi-, etä- vai hybridiprofessori?

Koronan nopeuttama digiloikka opetuksessa asetti yliopistot uuden valinnan eteen. Kun opetus tuntui silloin sujuvan ilman luentosalejakin, tulisiko korkein opetus antaa kuitenkin luentosaleissa läsnäoleville opiskelijoille lähiopetuksena? Vai siirretäänkö tieto etämuodossa ainakin paikasta riippumattomana online-opetuksena tai jopa ajasta riippumattomana video-opetuksena? Vai toteutetaanko kaikkien opiskelijoiden toiveet sekamuotoisena hybridiopetuksena? Mielipiteet tuntuvat jakautuvan niin professoreiden kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Tällä hetkellä...