Teija Laitinen

Laskentatoimen professori, Vaasan yliopisto; Professoriliiton varapuheenjohtaja

Teija Laitinen.

Yliopistojen hallitukset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vuoden Professori 2024 Ursula Schwab nosti esiin yliopiston kolmanneksi tehtäväksi kohonneen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yliopistolaissakin mainitun säädöksen, jonka mukaan yliopistojen tulee tehtäviään hoitaessaan toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Schwab korostaa meidän väitöskirjoja ohjaavien professoreiden roolia jatko-opiskelijoiden harjaannuttamisessa tieteelliseen viestintään ja tutkimuksen kansantajuistamiseen. Tämä on kannatettava ajatus. Kuten...

Teija Laitinen.

Lähi-, etä- vai hybridiprofessori?

Koronan nopeuttama digiloikka opetuksessa asetti yliopistot uuden valinnan eteen. Kun opetus tuntui silloin sujuvan ilman luentosalejakin, tulisiko korkein opetus antaa kuitenkin luentosaleissa läsnäoleville opiskelijoille lähiopetuksena? Vai siirretäänkö tieto etämuodossa ainakin paikasta riippumattomana online-opetuksena tai jopa ajasta riippumattomana video-opetuksena? Vai toteutetaanko kaikkien opiskelijoiden toiveet sekamuotoisena hybridiopetuksena? Mielipiteet tuntuvat jakautuvan niin professoreiden kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Tällä hetkellä...

Teija Laitinen.

Kansainvälistä vai englanninkielistä?

Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Yliopistolain 11 §:n sanamuoto ei suoraan edellytä, että kaikki kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ja niiden pääaineet tulisi olla suoritettavissa kokonaan tai pääosin suomeksi. Laki ilmaisee kuitenkin sen, että muut kielet on tarkoitettu täydentämään yliopiston pääasiallisia lakisääteisiä opetus- ja tutkintokieliä. Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saisi olla...