Latasitko lomalla akkujasi?

Kirjoittanut

Raija Pyykkö

Kommentit (0)

Latasitko lomalla akkujasi? Hienoa, jos vapaasi oli virkistävä, mutta hyvinvointikokemuksiin liittyvissä tutkimuksissa loman suurimpien vaikutusten on todettu hiipuvan jo 4–6 viikossa. Siitä onkin sitten pitkä aika odotella seuraavaa voimaannuttavaa lomaa. Vai pitäisikö tehdä jotain itse työlle?

Professorin työ on monella tapaa innostavaa, joskin myös vaativaa ja kuormittavaa. Liiton selvitysten perusteella tiedämme, että tekemistä on liikaa ja kiire, keskeytykset ja tiukat aikarajat painavat päälle. Omien ydintehtävien hoitamista vaikeuttavat muun muassa organisatoriset muutokset, kuten talous-, opinto- ja tutkimuspalveluiden keskittäminen, henkilöstövähennykset sekä hallinnoinnin lisääntyminen erilaisten kyselyiden, raportoinnin ja seurannan muodossa. Puhumattakaan jatkuvasta rahanhakupaineesta. Työterveyslaitoksen mukaan stressi ja uupumus näyttäisivät olevan huomattavasti yleisempiä professorien joukossa kuin väestötasolla.

Parannettavaa löytyy, mutta mitkä olisivat lääkkeet? Oman työn tuunaaminen mielekkäämmäksi saattaa olla laastari kuormittuneen tilanteeseen. Iso osa ongelmista liittyy kuitenkin siihen, millä tavalla työt on työpaikalla organisoitu. Jos halutaan pysyvämpiä parannuskeinoja, tarvitaan järeämpiä lääkkeitä eri tahoilta. Täällä liitossa on kestoaiheena, mitä liitto voisi tehdä professoreiden työn parantamiseksi. Professorit itse ovat ehdottaneet muun muassa tutkimuksen rahoituksen nostamista, tutkimuspalveluiden kehittämistä, tutkimuskausijärjestelmän käyttöönottoa ja opetuksen periodisoimista.

Näin uuden lukukauden aluksi on syytä muistuttaa liiton suosituksesta professorin hyvän työn edellytyksistä. Näkemyksemme mukaan professorilla tulisi olla mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin, resurssit pitkäjänteiseen työhön, reilut työsuhteet ja hyvä työyhteisö.

Yksi vaikutuskanava ongelmien esiin nostamiseksi on vastata työpaikan työhyvinvointikyselyihin. Työhyvinvointikyselyt toteutetaan yliopistoissa tänä vuonna maaliskuusta lokakuuhun ulottuvalla ajanjaksolla. Valtion hyvinvointikysely tehdään kahden vuoden välein, edellinen kysely oli viime vuonna.

Oman työn tuunaamisella on rajansa. Tarvitsemmekin eri osapuolten toimenpiteitä yliopistojen ja tutkimuslaitosten professorikunnan työn parantamiseksi. Miten yliopistot ja tutkimuslaitokset voisivat paremmin organisoida professorikunnan työtä? Mikä on OKM:n rooli? Ministeriö on sitoutunut yliopistojen kanssa tehdyissä tulossopimuksissa edistämään hyvää johtamista. Mitä Professoriliitto voisi tehdä? Ideoita tarvitaan siihen, mitä korjausliikkeitä tarvitaan ja kenen ne pitäisi toteuttaa.

Kirjoita vastaus tai kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *.