Tutkimuslaitosten tutkimus tähtää ratkaisuihin

Kirjoittanut

Tuija Gadd

Kommentit (0)

Valtion tutkimuslaitokset tekevät ratkaisukeskeistä tutkimusta, jolla tuetaan yhteiskunnallista päätöksentekoa ja elinkeinoelämän uudistumista. Tutkimustoiminnan lisäksi laitoksilla on vaihtelevassa määrin erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä sekä maksullista ja muuta palvelutoimintaa. Tutkimuslaitokset ylläpitävät merkittäviä tutkimusinfrastruktuureita, tietoaineistoja ja pitkiä aikasarjoja yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tutkimuslaitokset tuottavat palveluita horisontaalisesti useimmille hallinnonaloille, muulle julkiselle sektorille sekä yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen rooli sekä tutkimuslaitosten tutkimustoiminnassa että asiantuntija- ja viranomaistehtävissä.

Suomen 12 valtion tutkimuslaitosta toimivat seitsemällä eri hallinnonalalla: Geologian tutkimuskeskus GTK (TEM), Ilmatieteen laitos (LVM), Luonnonvarakeskus Luke (MMM), Maanmittauslaitos MML (MMM), Ruokavirasto (MMM), Suomen ympäristökeskus Syke (YM), Säteilyturvakeskus STUK (STM), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (voittoa tavoittelematon valtion erityistehtäväyhtiö ,TEM), Työterveyslaitos TTL (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (STM) ja Ulkopoliittinen instituutti UPI (toimii eduskunnan yhteydessä). Tutkimuslaitoksista kymmenen on organisaatiomuodoltaan tulosohjattuja virastoja, yksi on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö ja yksi on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Laitokset määrittelevät tutkimuksen painopisteet yhdessä tulosohjaavan ministeriön kanssa. Itse tutkimus on riippumatonta, ja sen rahoitus tulee enenevässä määrin kilpailtuna useista lähteistä kotimaiselta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä kansainvälisiltä rahoittajilta.

Tulanet toimii valtion tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumina. Siihen kuuluu 11 valtion 12:sta tutkimuslaitoksesta. Se tekee yhteistyötä aktiivisesti johtajista asiantuntijoihin sekä sidosryhmien kanssa. Tärkeänä tehtävänä sillä on toimia tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikan ja -rahoituksen kehittämisessä. Tulanet pitää esillä yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja ja osallistuu mm. avoimen tieteen kansalliseen koordinointiin ja toteutukseen. Tutkimuslaitosten rooli tutkimusjärjestelmässä on yhdistää tutkimussektoria, hallintoa ja elinkeinoelämää. Tutkimustulokset kanavoituvat vaikuttavuudeksi asiantuntijatehtävien ja yritysyhteistyön kautta. Yhteistyöllä korkeakoulujen ja muiden TKI-kentän toimijoiden kanssa tutkimuslaitokset haluavat vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä niin, että tuloksista hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.

Tulanet on ottanut kantaa 19.12.23 TKI-rahoitukseen. Siinä tutkimuslaitokset ehdottavat kolmiosaista yhteistyöhön rakentuvaa ohjelmaa, jotta TKI-lisärahoituksen vaikuttavuus saadaan varmistettua: 1. kunnianhimoiset TK-ohjelmat, joilla etenemme kohti uutta luovaa Suomea, 2. nopea vastaaminen yhteiskunnalle tärkeiden alojen osaamisvajeeseen oikein suunnatuilla post doc -ohjelmilla sekä 3. STN-lisärahoitus erityisesti nopeasykliseen, päätöksenteon tueksi tehtävään tutkimukseen. Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa Tulanetin sivuilla.

Tutkimuslaitosten vahva yhteistyö tuottaa vaikuttavaa ja kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta.

Kirjoita vastaus tai kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *.