Professorsförbundets yttrande om regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen

Professorsförbundet understöder regeringens proposition om ersättning av förmedling till allmänheten av e-böcker och e-ljudböcker på allmänna bibliotek och högskolornas bibliotek. Det finns ändå anledning att utreda möjligheterna att senare inkludera också onlinebokhyllor i ersättningen.