Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5

Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5.2024 då man bland annat diskuterade lokala avtal och fick en utredning från det möte som uppföljningsgruppen för pilotprojektet med utbildning av doktorander.

På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

 • behandlade situationen på arbetsmarknaden
 • diskuterade lokala avtal
 • behandlade förbundets budgetuppföljning och den ekonomiska situationen i fråga om placeringarna
 • fick en utredning från det möte som uppföljningsgruppen för pilotprojektet med utbildning av doktorander höll
 • antecknade intressentgruppsmöten för kännedom:
  • näringsminister Wille Rydman och specialmedarbetare Lassi Noponen
  • ordföranden för Helsingfors universitets styrelse Niklas Bruun
  • Konstuniversitets vicerektor Teemu Leinonen
  • riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie
  • kultur- och vetenskapsminister Sari Multala
  • Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt
  • Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä och personaldirektör Riitta Silvennoinen
  • Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola och direktör Liisa Savunen
  • Tutkas och Hu:s evenemang
  • Sitras FoUI-intressentgruppsmöten
 • antecknade för kännedom förbundets yttrande om Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028