På svenska

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 


 

Professorer som självständighetsbyggare – Tillkännagivande av Årets Professor 13.1


Vi välkomnar dig att deltaga i firandet av jubileumsåret av Finlands 100-åriga självständighet med början fredagen den 13 januari 2017. Som en del av Vetenskapsdagarna anordnar förbundet kl. 10.00–12.00 i Helsingfors universitets lilla festsal ett seminarium med temat Professorer som självständighetsbyggare. Vid evenemanget tillkännages valet av Årets Professor.

Programm