På svenska

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 


 

I juli kan Professorsföbundets medlemmar ringa till advokatbyrå Eversheds med anställningsförhållande frågorna. Eversheds betjänar våra medlemmar på vardagar, fr. kl. 10 till 16 i numret 010 684 1300. Var bered att på berätta ditt medlemnummer, och att denna är Professorsförbundets sak. Professorsförbundets byrå är stängd i juli på grund av sommarloven. Med brådskande frågor, medlemmar kan också kontakta förbundets verksamhetsledare Tarja Niemelä, se Kontaktinformation.

Meddelanden

PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer godkände förlikningsförslaget - samtliga stridsåtgärder återkallas  (402 kB)
PDF-fil Anvisning för ansökan om strejkunderstöd  (367 kB)
PDF-fil Nytt varsel på universitetssektorn 20.2.2018  (489 kB)
PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer lämnade varsel om arbetsstrid 13.2.2018  (527 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetens blygsamma löneförhöjningsförslag var en besvikelse 8.2.2018  (329 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetsförhandlingarna avbröts oväntat 30.1.2018  (602 kB)
PDF-fil Nu förhandlar vi om dina arbetsvillkor (Förhandlingar om universitetens nya kollektivavtal) 25.1.2018  (394 kB)
PDF-fil FOSU 10.1.2018: I universitetsförhandlingarna fortsatte diskussionen om reformering av lönesystemet  (448 kB)
PDF-fil FOSU Meddelande 1.12.2017: Preliminära mål på bordet vid universitetsförhandlingarna  (215 kB)
PDF-fil Professorsförbundets verksamhetsfokus 2018  (580 kB)
PDF-fil Meddelande 12.10.2017: Dags för time out i beredningen av den nya högskolelagen  (215 kB)
PDF-fil Meddelande 13.1.2017: Årets Professor – professor Erik Bonsdorff  (24 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Fordundets styrelse år 2017  (27 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Professorsförbundets verksamhetsfokus 2017  (17 kB)
PDF-fil Meddelande 8.6.2016 Förändringar i kollektivavtalet för universitet och i statens tjänste- och arbetskollektivavtal  (50 kB)
PDF-fil Meddelande 15.1.2016: Eeva Anttila utsedd till Årets Professor  (196 kB)
PDF-fil Demonstrationer 1.12. - Professorsförbundets ställning.pdf  (110 kB)
PDF-fil Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (1.1 MB)
PDF-fil Meddelande 16.11.2015 Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (48 kB)
PDF-fil Manifestationen/arbetskonflikten 18.9 – Styrelsen har stannat för att förbundet inte deltar i demonstrationen  (557 kB)
PDF-fil Professorernas och forskarnas organ: Regeringsprogrammet utarmar universiteten och forskningen (27.5.2015)  (41 kB)
PDF-fil Ansökan om strejkunderstöd  (210 kB)