På svenska

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 


Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar – Forskning skapar framtiden

Forskarförbundet och Professorsförbundet har offentliggjort gemensamma målsättningar för regeringsprogrammet med fokus på universitets- och vetenskapspolitik.

  • Finansieringen av universitet och forskning samt vetenskapens anseende måste fås att växa. 

  • Vi är universitetet – universitetssamfundet ger resultatet, vi måste hålla fast vid våra experter.

  • Det levande sambandet mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället som Finlands styrka.

Läs mera: Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar


 

Rättvist karriärsystem for professorer

En professur kan tillsvidare tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. Lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller inget omnämnande om karriärsystemet för professorer. För att karriärsystemet för professorer ska vara rättvist måste det uppfylla nedanstående kriterier. 

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid forskningsinstituten.
 


 

Meddelanden

PDF-fil Behovet av evidensbaserad forskning är större än någonsin – varför minskar forskningsfinansieringen.pdf  (131 kB)
PDF-fil Professorer och forskare: Universitets- och vetenskapspolitikens skuggregeringsprogram: Stabilitet, långsiktighet, arbetsro​  (408 kB)
PDF-fil Årets Professor – professor Helmi Järviluoma-Mäkelä 11.1.2019  (244 kB)
PDF-fil Utlåtande om ändringen av universitetslagen 3.9.2018  (298 kB)
PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer godkände förlikningsförslaget - samtliga stridsåtgärder återkallas  (402 kB)
PDF-fil Finansiering av universitet och forskning samt vetenskapens anseende på uppgång 12.6.2018  (216 kB)
PDF-fil Anvisning för ansökan om strejkunderstöd  (367 kB)
PDF-fil Nytt varsel på universitetssektorn 20.2.2018  (489 kB)
PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer lämnade varsel om arbetsstrid 13.2.2018  (527 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetens blygsamma löneförhöjningsförslag var en besvikelse 8.2.2018  (329 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetsförhandlingarna avbröts oväntat 30.1.2018  (602 kB)
PDF-fil Nu förhandlar vi om dina arbetsvillkor (Förhandlingar om universitetens nya kollektivavtal) 25.1.2018  (394 kB)
PDF-fil FOSU 10.1.2018: I universitetsförhandlingarna fortsatte diskussionen om reformering av lönesystemet  (448 kB)
PDF-fil FOSU Meddelande 1.12.2017: Preliminära mål på bordet vid universitetsförhandlingarna  (215 kB)
PDF-fil Professorsförbundets verksamhetsfokus 2018  (580 kB)
PDF-fil Meddelande 12.10.2017: Dags för time out i beredningen av den nya högskolelagen  (215 kB)
PDF-fil Meddelande 13.1.2017: Årets Professor – professor Erik Bonsdorff  (24 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Fordundets styrelse år 2017  (27 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Professorsförbundets verksamhetsfokus 2017  (17 kB)
PDF-fil Meddelande 8.6.2016 Förändringar i kollektivavtalet för universitet och i statens tjänste- och arbetskollektivavtal  (50 kB)
PDF-fil Meddelande 15.1.2016: Eeva Anttila utsedd till Årets Professor  (196 kB)
PDF-fil Demonstrationer 1.12. - Professorsförbundets ställning.pdf  (110 kB)
PDF-fil Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (1.1 MB)
PDF-fil Meddelande 16.11.2015 Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (48 kB)
PDF-fil Manifestationen/arbetskonflikten 18.9 – Styrelsen har stannat för att förbundet inte deltar i demonstrationen  (557 kB)
PDF-fil Professorernas och forskarnas organ: Regeringsprogrammet utarmar universiteten och forskningen (27.5.2015)  (41 kB)
PDF-fil Ansökan om strejkunderstöd  (210 kB)
 FOSU är nöjd med slutresultatet i universitetsförhandlingarna.  (15 kB)