På svenska

Det allmänna kollektivavtalet för universiteten

Kollektivavtalet trädde i kraft 1.4.2023 och gäller fram till 31.3.2025. Det nya kollektivavtalet innehåller löneförhöjningar, men det har inte gjorts några andra ändringar i innehållet.

Det centrala innehållet i universitetens löneförhöjningar (pdf)

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.