Kollektivavtalet för universiteten

Universitetens kollektivavtal gäller 1.4.2022–31.3.2024.

Läs mer 

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för staten 

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för staten gäller 1.3.2022–29.2.2024.

Läs mer (på finska)

Coronapandemins påverkan på professorernas arbete

Akavas tankesmedja AkavaWorks utförde i september 2020 en enkät om coronaepidemins inverkan på Akava-medlemmarnas arbetsliv. Sammanlagt svarade 295 medlemmar av Professorsförbundet på enkäten. Bland förbundets medlemmar uppgav 57,6 % att arbetsmängden under en typisk arbetsdag hade ökat under coronaepidemin. Enligt enkäten belastas professorerna för tillfället av att göra flera saker samtidigt (74,1 %), brådska och strama tidtabeller (60,9 %) samt alltför liten social växelverkan med den övriga arbetsgemenskapen (60,6 %).

Läs mer (på finska)

Svenskspråkiga artiklar i Professorsbloggen

Professor Erik Bonsdorff: Professorer: Blicka bakåt och se framåt! (30.11.2021)

Professor Kimmo Grönlund: Fältforskning under pandemin (18.5.2020)

Professor John Eriksson: Är biologin hos Homo sapiens ointressant? (3.3.2020)

Professor Erik Bonsdorff: Vem har bruk för äldre professorers tysta kunskap? (8.11.2019)

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.