På svenska

Sommaren 2020

Anställningsrelaterade frågor under sommaren 15.6-7.8.2020

Under sommaren kan medlemmarna få rådgivning i frågor som berör arbetsrätten av advokatbyrån Eversheds. Advokatbyrån betjänar under vardagar mellan kl. 10 och 16 på numret 010 684 1300. Då du ringer ska du uppge att du är medlem av Professorsförbundet. Du blir också ombedd att ange ditt medlemsnummer.

Medlemmarnas försäkring under fritidsresor och vid olycksfall utanför arbetstid

Se utförligare information här.

Sommarläsning: Tiede-tidningen och Sanomas övriga tidsskrifter

Professorsförbundet erbjuder sina medlemmar tidningen Tiede som både papperstidning och digital version. Nu kan du också läsa alla Sanomas övriga tidskrifter i digital version utan extra kostnader. För att logga in behöver du en personlig förmånskod som är i kraft till slutet av år 2020. Förmåskoden kan inte överlåtas till en annan person eller återanvändas. Du kan få koden och anvisningar av Professorsförbundets organisationssekreterare mia.rikala (at) professoriliitto.fi. 

 

Svenskspråkiga artiklar i Professorsbloggen

Professor Kimmo Grönlund: Fältforskning under pandemin (18.5.2020)

Professor John Eriksson: Är biologin hos Homo sapiens ointressant? (3.3.2020)

Professor Erik Bonsdorff: Vem har bruk för äldre professorers tysta kunskap? (8.11.2019)

Professor Erik Bonsdorff: Professorsförbundet vid 50 – var står vi? (10.6.2019)

 

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 

Rättvist karriärsystem för professorer

En professur kan tillsvidare tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. Lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller inget omnämnande om karriärsystemet för professorer. För att karriärsystemet för professorer ska vara rättvist måste det uppfylla nedanstående kriterier. 

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid forskningsinstituten.