På svenska

Professorsförbundets mål för regeringsprogrammet 2023–2027 

 I Vetenskapspolitik för Finland 
II Internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för universitet och forskningsinstitut
III Mer inkluderande och fungerande universitetssamfund     

Läs mer

Det allmänna kollektivavtalet för universiteten

Kollektivavtalet träder i kraft 1.4.2023 och gäller fram till 31.3.2025. Det nya kollektivavtalet innehåller löneförhöjningar, men det har inte gjorts några andra ändringar i innehållet.

Det centrala innehållet i universitetens löneförhöjningar (pdf)

Valdebatter 

Professorsförbundet ordnade tre paneldebatter om sina mål för regeringsprogrammet som direktsända webbinarier 1.11, 18.11 och 2.12. Panelerna var på finska. 

Se inspelningarna av valdebatterna:

Vetenskapspolitik för Finland, 1.11. 

Internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för universitet och forskningsinstitut, 18.11. 

Mer inkluderande och fungerande universitetssamfund, 2.12.
 

Coronapandemins påverkan på professorernas arbete

Akavas tankesmedja AkavaWorks utförde i september 2020 en enkät om coronaepidemins inverkan på Akava-medlemmarnas arbetsliv. Sammanlagt svarade 295 medlemmar av Professorsförbundet på enkäten. Bland förbundets medlemmar uppgav 57,6 % att arbetsmängden under en typisk arbetsdag hade ökat under coronaepidemin. Enligt enkäten belastas professorerna för tillfället av att göra flera saker samtidigt (74,1 %), brådska och strama tidtabeller (60,9 %) samt alltför liten social växelverkan med den övriga arbetsgemenskapen (60,6 %).

Läs mer (på finska)

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.