På svenska

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 


Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar – Forskning skapar framtiden

Forskarförbundet och Professorsförbundet har offentliggjort gemensamma målsättningar för regeringsprogrammet med fokus på universitets- och vetenskapspolitik.

  • Finansieringen av universitet och forskning samt vetenskapens anseende måste fås att växa. 

  • Vi är universitetet – universitetssamfundet ger resultatet, vi måste hålla fast vid våra experter.

  • Det levande sambandet mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället som Finlands styrka.

Läs mera: Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar


 

Rättvist karriärsystem for professorer

En professur kan tillsvidare tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. Lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller inget omnämnande om karriärsystemet för professorer. För att karriärsystemet för professorer ska vara rättvist måste det uppfylla nedanstående kriterier. 

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid forskningsinstituten.